Föreningen

I april 1969 samlades vänner av ponnyer och ridsport på Snyggatorpsskolan för att ta reda på om intresse att starta en ponnyklubb fanns. Så var fallet och Åsbo Ponnyklubb bildades den 13 maj samma år. Klubbens första ordförare blev Tage Ehnberg. Verksamheten kom att bedrivas i Gråmanstorp på samma plats som den finns i dag. Då arrenderades stall och klubbstuga av Krapperup – Bjersgårds fideikommiss och inköptes först år 1977 och har sedan dess successivt utökats.

Vid starten inreddes lilla stallet med boxar och stora stallet användes som ridhus. Med dagens stora krav blev snart lilla ridhuset för litet och önskemål om ett nytt tillkom. Det stora ridhuset tillkom 1989. Under många år hade klubben sommartid tävlingar på Bjärsgård vilket vi som tävlade där säkert håller med om att det var ”mysiga” tävlingar. Men även här blev det ändringar, paddocken hemma i Gråmanstorp byggdes ut och arbetet att köra hinder och datautrustning m.m. till Bjärsgård undslapps, paddocken stod färdig 1993. Efter detta har vi under 1996 kunnat utöka med framridningsbanor. Vi i styrelsen hoppas att denna fina anläggning inte slutar att utvecklas, utan tillsammans med er hjälp fortsätter att utvecklas och utbilda bra ryttare inför framtiden.