Funktionär på tävling

Tänk på att

Som funktionär är Du en representant från ÅPK som de tävlande möter.
Ge våra ”gäster” ett positivt, trevligt intryck av klubben, så kommer de gärna tillbaka!


Dagen före tävling


På tävlingsdagen, gäller både för hoppning & dressyr


Roller på hopptävlingarna


Roller på dressyrtävlingarna


Vår tanke är att Funktionärsbeskrivningarna ska vara levande dokument

Meddela någon i Tävlingskommittén om Du kommer på fel, förbättringar, uppdateringar m.m.


Registrera dig redan nu som funktionär till kommande tävlingar!

Vid ändrade planer MÅSTE ni meddela Tävlingskommittén att ni inte längre är tillgängliga!